I wydanie

Wszystkie materiały dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na Tych Samych Warunkach. Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/.

Oznacza to, że każdy ma prawo dokonywania ich adaptacji na swoje potrzeby, do czego gorąco zachęcamy. Jeśli uważacie, że któryś z tych materiałów wymaga aktualizacji, poprawek bądź innych zmian – po prostu zróbcie to.

„Polacy, Europejczycy, Obywatele. Materiały edukacyjne z zakresu wychowania obywatelskiego dla Polaków mieszkających na Litwie“.

Autorzy

Autorzy tekstów rozdziałów:
Krzysztof Kowaluk – rozdziały: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Łukasz Zamęcki – rozdziały: 1, 2, 4, 11, 12

Autorki informacji o sytuacji na Litwie:
Elżbieta Kuzborska
Brigita Zuromskaite

Redakcja merytoryczna: Magdalena Biernat, Jarosław Lipszyc, Łukasz Wardyn
Recenzent: dr hab. Jarosław Wołkonowski
Redakcja językowa: Aleksandra Sekuła
Projekt okładki i koncepcja graficzna: Mariusz Smolarek

Spis treści

 1. Aktywność społeczna
 2. Samorząd
 3. Władza
 4. Media masowe
 5. Transformacja
 6. Gospodarka
 7. Unia Europejska
 8. Globalizacja
 9. Organizacje międzynarodowe
 10. Konflikty międzynarodowe
 11. Wykluczenie społeczne i choroby
 12. Problemy współczesnego świata
 13. Naród i państwo
 14. Prawa człowieka
 15. Prawo

Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r. partner merytoryczny: Europejska Fundacja Praw Człowieka.

Na podstawie: 

© 2011 efhr.eu. All rights reserved.