Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z radością informuje o najnowszym wydaniu podręcznika „Polacy, Europejczycy, Obywatele”, który został przygotowany z myślą o młodzieży klas 9-12. Zadaniem podręcznika jest dostarczenie uczniom niezbędnych podstaw wiedzy o zachodzących w naszym otoczeniu procesach politycznych i społecznych, w tym również problemach i wyzwaniach współczesnego świata.

W podręczniku jest poruszany szeroki zakres tematyczny, zawierający liczne odniesienia do realiów życia na Litwie, dzięki czemu przyswajanie wiedzy staje się o wiele ciekawsze. Wśród głównych bloków tematycznych jest rozdział o aktywności społecznej, samorządzie, władzy, mediach masowych, transformacji, gospodarce, organizacjach międzynarodowych, konfliktach międzynarodowych, wykluczeniu społecznym i chorobach, problemach współczesnego świata, narodzie i państwie oraz prawach człowieka. Podręcznik jest bogaty również w liczne ilustracje, zdjęcia, wykresy i mapy, przez co jego lektura staje się bliższa dla współczesnego czytelnika. Czytaj dalej

 

Autorzy tekstów rozdziałów II wydania:
Krzysztof Kowaluk – rozdziały: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Łukasz Zamęcki – rozdziały: 1, 2, 4, 11, 12
Autor zbiorowy – rozdziały: 13, 14, 15

Autorki informacji o sytuacji na Litwie:
dr Elżbieta Kuzborska
Brigita Zuromskaite

Aktualizacja podręcznika:
Ewelina Baliko
Dorota Skoczyk
Edyta Urbanowicz
Krystyna Wojciukiewicz

Redakcja merytoryczna:
dr Małgorzata Runiewicz-Wardyn
dr Łukasz Wardyn
dr Elżbieta Kuzborska

Projekt okładki i koncepcja graficzna:
Mirosław Suckel

© Fundacja Nowoczesna Polska i Europejska Fundacja Praw Człowieka

Układ, wybór i redakcja zbioru, teksty i materiały ilustracyjne (o ile nie jest wskazane inaczej),
są dostępne na podstawie licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – na tych samych warunkach 3.0.
Treść licencji jest dostępna na stronie:

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

I wydanie podręcznika
II wydanie podręcznika
© 2014 efhr.eu. All rights reserved.